Kwaliteit

KNOV

De praktijk is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de beroepsorganisatie van en voor verloskundigen. We werken volgens de algemeen opgestelde en geldende richtlijnen en standaarden van deze organisatie.

Kwaliteitsregister

Alle verloskundigen die werkzaam zijn bij verloskundigen Heemskerk staan ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Klachten

We hopen natuurlijk dat je tevreden bent over de verleende zorg. Indien je klachten hebt over de verloskundige zorg dan is het aan te raden eerst met ons daarover te praten. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

De KNOV-klachtencommissie:

  • heeft geheimhoudingsplicht;
  • behandelt uw klacht onafhankelijk
  • hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde;
  • doet geen uitspraak over financiële aangelegenheden;
  • doet geen uitspraken met rechtsgevolg;
  • behandelt geen klachten die bij een andere instantie zijn (of worden) behandeld.

Na de uitspraak van de klachtencommissie blijft het altijd mogelijk zich te wenden tot een rechtelijke instantie, bijvoorbeeld het Medisch Tuchtcollege.

Adres van de klachtencommissie, waar ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd:

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
t.a.v. de Klachtencommissie
Rembrandtlaan 44
3723 BK Bilthoven

Gerealiseerd door RM Webcreaties