Bevalplan

Maak je wensen kenbaar aan ons!
Bevalplan

Naam:

Adres:

Is het kraamadres hetzelfde als jullie woonadres:

Uitgerekende datum:

 

Hoe kijk je terug op evt. vorige bevalling (en):

Waar denk je te gaan bevallen (thuis of in het ziekenhuis) en waarom :

Wie is er bij de bevalling aanwezig:

Hoe heb je je voorbereid op de bevalling (voorlichtingsavonden, boeken, zwangerschapscursus etc.):

Heb je speciale wensen voor de bevalling rondom houding (bed, baarkruk, skippybal etc.):

Heb je speciale wensen t.a.v omgaan met pijn van de weeën (douche, bad, muziek, tv, licht etc):

Ben je op de hoogte van de voor-en nadelen van medicamenteuze pijnbestrijding tijdens de bevalling. Zie evt. de voorlichtingsfolder over pijnbestrijding op www.knov.nl 

Wat verwacht je van je zorgverlener (verloskundige, gynaecoloog, verpleegkundige of kraamverzorgster):

Waar zie je tegenop:

Zijn er nog anders zaken t.a.v. de bevalling van belang voor ons:

Wil je de baby na de geboorte direct op je buik:

Wat voor voeding ga j e geven? Heb je speciale wensen hierover?

Overige zaken die van belang kunnen zijn :

 

Ook goed om over na te denken:

Waar wil ik foto’s van. Wie knipt de navelstreng door. Opvang voor evt. andere kinderen. Wil je de moederkoek zien en/of hier foto’s van?

Bevalplan