Klachtenregeling

Klachtenregeling
Klachtenregeling

Ben je ontevreden of heb je een klacht, dan kun je dit ten alle tijden met ons bespreken. Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris: www.klachtverloskunde.nl

Kom je er met ons of met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit, kun je de klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde: www.geschilleninstantieverloskunde.nl