Echo disclaimer

Belangrijke informatie voor onze cliënten over de verschillende soorten echo’s

Lees deze informatie aub helemaal door voordat je een echo laat maken.

In ons centrum kun je terecht voor diagnostische echo’s, screeningsecho’s en echo’s op jouw verzoek.

Diagnostische echo’s
Je verloskundige/arts bepaalt welke diagnostische echo’s noodzakelijk zijn in de zwangerschap.

De zorgverzekeraar vergoedt alleen die echo’s waarvoor een medische indicatie bestaat.

Indicaties zijn:
termijnbepaling om te bepalen hoe ver de zwangerschap gevorderd is. De zwangerschapsduur is het meest betrouwbaar vast te stellen vanaf 10 weken.

 • diagnose echo om te kijken waarom er bloedverlies is
 • diagnose echo om te kijken of er een vitale zwangerschap is
 • diagnose echo om te kijken naar de groei van de baby
 • diagnose echo om te kijken waar de placenta ligt
 • diagnose echo na 35 weken om te kijken hoe de baby ligt

Voor bovengenoemde echo’s geldt

 • Bij deze echo’s wordt niet gezocht naar eventuele afwijkingen bij je kindje. Als er geen bijzonderheden worden gezien tijdens dit onderzoek, is dit geen garantie voor een gezond kind.
 • Mocht de echoscopist bij bovenstaande indicaties toch bijzonderheden of afwijkingen bij uw kind, placenta en/of baarmoeder opgevallen zijn, worden deze altijd aan jou en je verloskundige of arts gemeld.

Het Structureel echoscopisch onderzoek (SEO of 20 weken echo)

 • Bij het SEO wordt gekeken of er aanwijzingen zijn voor structurele afwijkingen bij uw kind.
 • Bij het SEO worden niet alle afwijkingen ontdekt. Voor alle echo’s geldt dat niet altijd alle afwijkingen zichtbaar zijn. Daarnaast zijn niet alle aangeboren afwijkingen al aanwezig tijdens de zwangerschap.
 • Als er geen bijzonderheden worden gevonden is dit geen garantie voor een gezond kind.
 • Als bij het SEO iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. U wordt verwezen naar een gespecialiseerde gynaecoloog. Die kan de afwijking bevestigen. Uit dit vervolgonderzoek kan echter ook blijken dat er niets aan de hand is met uw kind, of dat het nog onduidelijk is wat er precies aan de hand is en wat voor impact dit heeft
 • Het SEO wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Kwaliteit van de beelden
De kwaliteit van de beelden kan worden beïnvloed door onder andere de ligging van het kindje in de buik, de positie van de moederkoek (placenta) en de hoeveelheid vruchtwater om het kindje heen.

Een andere factor is de dikte van de buikwand. Bij vrouwen met een hogere BMI (Body Mass Index) hebben wij de ervaring dat de beelden vaak mooier en beter te beoordelen zijn als ze iets later in de zwangerschap worden gemaakt.

Vroege echo
Vroeg in de zwangerschap (voor 10 weken) is de baarmoeder nog klein en zit helemaal achter het schaambeen verborgen, hou er daarom rekening mee dat het nodig kan zijn een vaginale echo te maken in plaats van via de buikwand. Dit wordt meestal niet als pijnlijk ervaren. De beeldvorming is aanzienlijk beter dan bij een echo via de buikwand. Je ziet bij een echo vanaf 6 weken reeds het hartje kloppen. De foetus is heel vroeg in de zwangerschap nog niet goed als kindje te herkennen.

Echo’s op verzoek (niet medische echo’s)

 • U kunt bij ons echo’s op verzoek laten uitvoeren. Deze echo’s worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Het doel van de echo op verzoek is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gezocht naar afwijkingen bij moeder of kind. Derhalve kan men Echocentrum Midden Kennemerland of de individuele echoscopisten op geen enkele wijze aanspreken omtrent achteraf gebleken afwijkingen.
 • Wanneer de echoscopiste bij toeval een afwijking ziet of vermoedt, zal zij u en uw verloskundige of arts hierover inlichten.
  Indien u van het bestaan van (vermoedens op) afwijkingen op de hoogte bent, verzoeken wij u dit vóór aanvang van de echo te melden bij de echoscopiste.
 • We wijzen u er op dat er bij deze echo geen sprake is van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling.
 • De volledige medische verantwoordelijkheid voor uw zwangerschap blijft dan ook berusten bij de behandelend verloskundige en/of arts. Dat betekent dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoelt in artikel 7:446 BW.
 • Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als medische beoordeling.
 • Op geslachtsbepalingen wordt geen garantie gegeven. Aan de afgegeven beoordeling kunnen geen rechten worden ontleend; derhalve wordt geen aansprakelijkheid dienaangaande aanvaard.
 • De beeldkwaliteit wordt bepaald door een aantal factoren waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen, (zie ook het hoofdstuk “kwaliteit van de beelden”). Wij geven daarom geen garantie op de beeldkwaliteit.

Beeldmateriaal
Als u foto’s, een usb-stick of een Tricefy downloadlink meekrijgt, staan hier naast de beelden van de echo, ook andere privacy gevoelige gegevens op. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van deze gegevens tegen ongewenste inzage door derden