Echo privacyverklaring

HET NIEUWSTE PRIVACY BELEID- EN REGLEMENT VAN STBN IS TE VINDEN VIA DE VOLGENDE LINK

http://stbn.nl/privacybeleiden-reglementstbn/

GEBRUIK VAN JE GEGEVENS
Als je besluit deel te nemen aan de 13 weken screening betekent dat dat daarvoor je gegevens worden gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen en eventueel een behandeling aan te bieden en om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen. Die gegevens worden vastgelegd in een databank genaamd Peridos. Dit is een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Alleen zorgaanbieders die bij jouw screening betrokken zijn, kunnen je gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om je privacy te waarborgen. Ook het regionaal centrum kan bij de gegevens van Peridos. Het regionaal centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het regionaal centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens van Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens uit Peridos vergelijken. Uw zorgverlener kan u meer informatie geven over de bescherming van uw gegevens. Als u dit wilt, kunnen na afloop van de screening uw persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Zeg dit dan tegen je verloskundig zorgverlener.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Anderen dan jouw zorgaanbieders en het regionaal centrum kunnen niet bij je persoonlijke gegevens. Voor statistieken, bijvoorbeeld hoeveel zwangeren van de prenatale screening gebruik maken, worden uitsluitend anonieme gegevens gebruikt. Dit betekent dat de gegevens op geen enkele wijze tot jou als persoon te herleiden zijn. Ook niet door degenen die de statistieken opstellen. Dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek. Om de prenatale screening steeds opnieuw te verbeteren, is wetenschappelijk onderzoek nodig. De gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden voor de echoscopist. Dit vindt bijna altijd uitsluitend met anonieme gegevens plaats. Hierbij zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen opdat de gegevens niet naar jou of je kind herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn herleidbare gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek nodig. Wilt je niet dat jouw gegevens in zo’n uitzonderingsgeval worden gebruikt? Zeg dat dan tegen je zorgverlener. Uiteraard heeft jouw beslissing geen enkele invloed op de manier waarop je voor, tijdens of na de screening wordt behandeld.

PRIVACY REGELEMENT
Ook onze gegevens worden aangeleverd in de landelijke databank Peridos. Je kunt hiertegen bezwaar maken. Je vindt het uitgebreide privacy regelement rond prenatale screening op onderstaande websites van het RIVM.