Terugroepactie

Davitamon Zwangerschap producten
Terugroepactie

Davitamon heeft uit voorzorg met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit besloten de verkoop stop te zetten van enkele producten. Dit is vanwege mogelijke aanwezigheid van ethyleenoxide in een van de grondstoffen. Hoewel deze stof niet in het eindproduct is aangetroffen. Consumptie van deze producten vormt geen acuut risico voor de gezondheid, maar bij grotere hoeveelheden die langdurig en op regelmatige basis worden geconsumeerd kunnen nadelige effecten niet worden uitgesloten. Als de producten in aanbevolen hoeveelheden worden gebruikt is er voor de duur van de zwangerschap en de periode na de bevalling geen gezondheidsrisico.

Informatie over het omruilen van producten of het terug vragen van geld kan via deze link.