Coronavirus

Coronavirus
Ook nu zijn we er voor je

Er zijn maatregelen genomen om verspreiding van het corona virus te voorkomen en continuïteit van zorg te waarborgen. Hoe gaat onze praktijk hiermee om?

Per 11 mei kunnen we onze zorg weer wat verder uitbreiden. Dat is goed nieuws wat we graag met jullie willen delen. Wat echter een feit is, is dat het coronavirus niet weg is. Om veilige zorg zowel nu als in de toekomst te kunnen garanderen blijven we een beroep doen om verstandig om te gaan met de verruiming van maatregelen. Mocht er aanleiding voor zijn dan zullen deze maatregelen opnieuw bekeken worden en mogelijk opnieuw aangepast worden.

Zoals je misschien in het nieuws al hebt gehoord zijn partners welkom op het spreekuur als ze klachtenvrij zijn. We vragen je zelf de afweging te maken of het nodig is om samen te komen. Kom als het kan alleen en overweeg om te videobellen of een opname te maken.

Heb je koorts en/of een neusverkoudheid, hoest je of heb je keelpijn kom dan niet naar de praktijk, maar neem contact op met onze assistente.

Wij houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand!

We begrijpen dat de maatregelen moeilijk kunnen zijn. Je kunt ons altijd bellen. Bij ongerustheid, klachten of bijzonderheden maken we in samenspraak een plan. Door deze maatregelen hopen wij de kans op overdracht terug te dringen. Het is dus voor je eigen veiligheid en onze veiligheid, om continuïteit van zorg te kunnen blijven bieden.

Heb je zorgen? Deel ze met ons!

We zien dat een infectie met het coronavirus ongeveer hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus (bron: RIVM).
Maatregelen in de zwangerschap
Afspraak op de praktijk

Spreekuren / praktijkbezoek:

  • Het geven van een hand laten we logischerwijs achterwege.
  • Wij vragen je om je te melden bij de balie van de assistente als je binnen komt. We vragen jou en je partner hier de handen te desinfecteren.
  • We hebben de wachtkamer uitgebreid naar de hal om 1,5 meter afstand te kunnen houden.
  • Partners zijn welkom als ze klachtenvrij zijn. We vragen je zelf de afweging te maken of het nodig is om samen te komen. Kom als het kan alleen en overweeg om te videobellen of een opname te maken.
  • Kinderen, opa’s, oma’s of vrienden kunnen helaas nog niet mee.
  • Afspraken worden aan de balie gemaakt echter met het raampje gesloten. We gaan vanaf 11-5-20 afspraken weer in een zo goed als regulier schema inplannen, in navolging van het advies van onze beroepsvereniging (KNOV). Natuurlijk blijft dit maatwerk en in overleg met jou gaan.
  • Op onze praktijk hebben we voorzorgsmaatregelen getroffen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

Echo’s/pretecho’s:

  • Alle echo’s worden per 11-5-20 weer gemaakt in het EMK, ook pretecho’s.
  • Je partner is welkom, als deze klachtenvrij is.

Informatieavonden bevalling/borstvoeding: 

Bevalling en kraamperiode
Wat is er anders?

Een update van de corona maatregelen tijdens de bevalling en in het kraambed volgt in week 20. Op dit moment vindt afstemming met het RKZ en de kraamzorg organisaties plaats. Tot die tijd gelden de maatregelen zoals deze hieronder zijn omschreven.

Bevalling:

Gevraagd wordt om maximaal 1 begeleider bij de bevalling te laten zijn. Bij een eventuele overdracht gaan we met je mee voor een “warme” overdracht. Dit houdt in dat we je persoonlijke situatie toelichten aan de dienstdoende verloskundige in het ziekenhuis.

Kraamperiode:

We komen in het kraambed eenmaal op huisbezoek wanneer de situatie dit toelaat. De overige kraamvisites doen we telefonisch of door middel van videobellen. Wanneer  de situatie dit vraagt zullen we op huisbezoek komen. Ook hiervoor geldt: deel je vraag zodat we maatwerk kunnen leveren en per situatie kunnen kijken wat er nodig is.

Nacontrole 6 weken na de bevalling:

De nacontroles kunnen weer op de praktijk plaats vinden. Mocht je dit liever telefonisch doen, laat ons dit weten.

Wil je graag meer weten?
Betrouwbare informatie

Op onze praktijk houden we de richtlijnen van het RIVM en onze beroepsvereniging (KNOV) aan. Volg ons op Facebook voor meer informatie over corona maatregelen.

Wil je meer informatie over de regionale maatregelen die bijvoorbeeld het Echocentrum, kraamcentrum of het Rode Kruis ziekenhuis hebben genomen? Bezoek onze gezamenlijke website.

Wil je meer algemene informatie over het virus? Kijk dan op de website van het RIVM. Hier word je op de hoogte gehouden van de laatste actuele ontwikkelingen en staan de meest gestelde vragen over het virus.