Coronavirus

Corona maatregelen
Ook nu zijn we er voor je

De verloskundigenpraktijken, gynaecologen, echocentra in de IJmond, Rode Kruis Ziekenhuis en kraamzorgorganisaties in de regio IJmond, hebben samen afspraken gemaakt over maatregelen tegen het Coronavirus. Hiermee hopen we jullie de zorg te kunnen blijven geven die jullie van ons gewend zijn. Omdat de situatie soms snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Mocht er aanleiding voor zijn dan zullen deze maatregelen opnieuw bekeken worden en mogelijk opnieuw aangepast worden. Houd daarom onze social media, www.ijmondgeboortezorg.nl  en het RIVM de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Algemene adviezen:

 • Heb je de volgende klachten? Kom dan niet naar de praktijk, maar neem contact op met onze assistente.
  • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • We verzoeken iedere zwangere met klachten zo snel mogelijk een testafspraak te maken, dit geldt ook wanneer je gevaccineerd bent. Dit geldt ook voor je partner of andere huisgenoten. Bel je ons opnieuw wanneer je de testuitslag hebt.
 • Ben je in een oranje of rood gebied geweest volg de instructies wat betreft quarantaine op en kom niet naar de praktijk.
 • We vragen partners, huisgenoten en natuurlijk ook jou om niet de grenzen van landelijke adviezen op te zoeken.
 • Werk 50% thuis wanneer je baan dit toelaat.
 • Wij houden zelf zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en nemen hygiënemaatregelen.

We begrijpen dat de maatregelen moeilijk kunnen zijn. Je kunt ons altijd bellen. Bij ongerustheid, klachten of bijzonderheden maken we in samenspraak een plan. Door deze maatregelen hopen wij de kans op overdracht terug te dringen. Het is dus voor je eigen veiligheid en onze veiligheid, om continuïteit van zorg te kunnen blijven bieden.

Heb je zorgen? Deel ze met ons!

De gevolgen van COVID-19 lijken bij een gezonde zwangere vrouw niet anders te zijn (voor zowel het kind als de moeder zelf) dan de gevolgen van andere luchtweginfecties, veroorzaakt door andere virussen en die koorts en longontsteking kunnen veroorzaken. Zwangere vrouwen hebben wel een iets verhoogde kans om in het ziekenhuis of op de IC intensive care terecht te komen. Het gaat hierbij om kleine aantallen. Extra voorzichtigheid in de behandeling bij zieke zwangere vrouwen speelt hierbij mogelijk een rol. Waardoor artsen uit voorzorg eerder besluiten om opgenomen vrouwen die zwanger zijn op de IC op te nemen. Voor zwangeren die tot een risicogroep behoren is de kans op een ernstiger verloop van COVID-19 groter. Ook zwangere vrouwen van 35 jaar en ouder, met overgewicht (BMI Body Mass Index van 30 of hoger) of met een niet-westerse achtergrond hebben een hoger risico op een ernstiger beloop.
bron: RIVM
Maatregelen in de zwangerschap
Afspraak op de praktijk

Spreekuren / praktijkbezoek:

 • De vervolgcontroles zijn in normaal controleschema op de praktijk.
 • Bij controles korter dan 15 minuten op de praktijk hoef je geen mondkapje meer te dragen. We vragen iedereen om rekening te (blijven) houden met (kwetsbare) anderen personen in bijvoorbeeld de wachtkamer en 1,5 m aan te blijven houden.
 • Wij vragen je om je te melden bij de balie van de assistente als je binnen komt. We vragen jou en je partner hier de handen te desinfecteren.
 • We hebben de wachtkamer uitgebreid naar de hal om 1,5 meter afstand te kunnen houden.
 • Partners en kinderen zijn welkom als ze klachtenvrij zijn. We vragen je zelf de afweging te maken of het nodig is om samen te komen. Opa’s, oma’s  en vrienden vragen we nog even geduld te hebben.
 • Afspraken worden aan de balie gemaakt echter met het raampje gesloten.
 • Op onze praktijk hebben we voorzorgsmaatregelen getroffen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

RKZ

 • Mondkapjes zijn niet meer verplicht voor medewerkers, patiënten en bezoekers, wanneer de 1,5m regel kan worden gehandhaafd. Indien 1,5m regel niet kan worden gehandhaafd, blijft het mondkapje gehandhaaft. Dit is conform landelijke regels. Bloedprikken doe je daarom bijvoorbeeld met mondkapje op. Ook bij zorg binnen de 1,5m wordt een mondkapje gedragen. Bezoekers hoeven geen mondkapje te dragen wanneer zij 1,5m afstand houden.
 • We vragen mensen om nog steeds zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen. Alleen zo kunnen we de 1,5m regel borgen. Komt er wel begeleiding mee? Dan blijft dat beperkt tot één persoon.

Echo’s/pretecho’s:

 • Omdat echo’s in het EMK meestal wat langer duren en hier geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden vragen we hier rekening mee te houden en een mondkapje te dragen. Zo houden we de zorg voor jullie veilig. In geval van een echo in het EMK mag je er samen naar toe, indien klachtenvrij.
 • Neem geen kinderen, andere familieleden of vrienden mee.
 • Kom op tijd naar de afspraak (niet te vroeg en niet te laat), hiermee voorkomen wij dat er te veel mensen in de wachtkamer zitten.

Informatieavonden bevalling/borstvoeding: 

Zwanger- en ouderschapscursussen

 • Er zijn veel mogelijkheden, voor ieder wat wils, ook nu! Kijk in ons overzicht of op de website van je gewenste cursus.
Tot 28 weken zwangerschap kun je in principe gewoon blijven werken. Natuurlijk gelden hier ook de landelijke maatregelen en hygiëneadviezen. Indien je geen 1,5 meter afstand kunt houden tijdens je werk, bijvoorbeeld tot collega’s of klanten, dan is het advies om vanaf 28 weken vervangende werkzaamheden te gaan doen waarbij dit wel kan. Zo nodig kun je hierover overleggen met de bedrijfsarts.
Bron: RIVM
Bevalling en kraamperiode
Wat is er anders?

Bevalling:

 • Naast je partner kan er een extra persoon bij de bevalling zijn. Bij een eventuele overdracht zal of de eerstelijns verloskundige uit de praktijk of de extra persoon de kamer verlaten. Broertjes en zusjes zijn na de bevalling welkom, zij mogen opgehaald worden bij de ingang van het ziekenhuis door je partner. Bij een poliklinische bevalling wordt geadviseerd de kennismaking thuis te laten plaatsvinden.
 • Mondkapjes zijn niet meer verplicht voor medewerkers, patiënten en bezoekers, wanneer de 1,5m regel kan worden gehandhaafd. Indien 1,5m regel niet kan worden gehandhaafd, is het mondkapje verplicht. Dit is conform landelijke regels. Bij zorg binnen de 1,5m wordt een mondkapje gedragen, tenzij jezelf aan het bevallen bent. Bezoekers hoeven geen mondkapje te dragen wanneer zij 1,5m afstand houden.
 • Als je positief getest bent op het corona-virus of een sterke verdenking hebt op het corona-virus, beval je met een medische indicatie in het ziekenhuis. Moeder en kind worden extra gecontroleerd. Voordat je het ziekenhuis in gaat zetten jij en je partner/begeleider een mondkapje voor en moeten jullie je handen desinfecteren bij binnenkomst. Jullie worden na binnenkomst opgehaald door een verpleegkundige of verloskundige die beschermende kleding draagt. Indien je partner corona klachten of positief is, mag hij/zij wel bij de bevalling zijn, maar 4 uur na de bevalling naar huis. Belangrijk om te weten is, is dat je partner dan niet mee mag naar de couveuse afdeling of operatiekamer. Wees dus extra voorzichtig!
 • De bezoektijden zijn terug naar de oude tijden: van 15.15 – 16.00 uur en van 19.00 – 20.00 uur. Er mogen meerdere personen bij de patiënt komen binnen de bezoektijd. Het wisselen dient in het atrium of buiten te gebeuren, niet op de gang. Er mag één bezoeker bij het bed van de patiënt omdat de 1,5m regel gehandhaafd moet worden. Bij een 1-persoonskamers of 2-persoonskamer kunnen in overleg met de verpleging uitzonderingen gemaakt worden.

Kraamperiode:

We komen na de bevalling bij je thuis op bezoek. Soms is een contactmoment telefonisch. We zullen dit met je afstemmen.

Nacontrole 6 weken na de bevalling:

De nacontroles kunnen op de praktijk plaats vinden.

Herzien standpunt
Vaccinatie

De werkgroep Corona van beroepsverenigingen in de geboortezorg adviseert in het standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom kinderwens, zwangerschap en bevalling zwangeren zich te laten vaccineren met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna). Dit standpunt is herzien. Eerder werd nog geadviseerd alleen kwetsbare zwangeren zich te laten vaccineren, maar uit grootschalig onderzoek onder andere in de Verenigde Staten blijkt dat vaccinatie geen noemenswaardige bijwerkingen geeft.

In deze Q&A vind je het antwoord op de meest gestelde vragen rond zwangerschap en vaccineren.

Keuzehulp vaccineren, deze informatie kan je helpen een keuze te maken over vaccineren tegen corona (SARS-CoV2).